Track Details

Poet
gholamreza sadrghi
Composer
eshagh anvar

Play

Parizad
3:36


دفتر ماه پر از شعر سپید است، پر از تنهایی
ای پریزاد غزل کی به غزل میایی؟
شب من گمشده در کوچه‌ی بی خوابی‌ها
خواب کن چشم مرا، ای نگه رویایی
باز هم وعده‌ی فردا دهی و می دانم
نیست افسانه‌ی امروز تو را فردایی
آنکه در چشم تو رویای مرا زندان کرد
کاش می‌داد به دلتنگی من معنایی
آنکه در چشم تو رویای مرا زندان کرد
کاش می‌داد به دلتنگی من معنایی
بیش از این مُهرِ جنون بر دل من داغ مکن
نیست اندازه‌ی مجنونی من صحرائی
دفتر ماه پر از شعر سپید است، پر از تنهایی
ای پریزاد غزل کی به غزل میایی؟
 

Pictures

Video Clips